Fuarlar; ürün, hizmet ve kurumsal kimliğin tanıtımı için en etkili etkinliklerdir. Bu organizasyonların sektörün ilgilileri tarafından ziyaret ediliyor olası sebebi ile doğrudan etki oluşturma fonksiyonu söz konusudur. Ancak etkileşim elde edebilmek için elbette teşhirin verimli bir şekilde yapılabilmesi gerekir. Fuar standı bu maksatla kullanılan teşhir ve tanıtım araçlarının genel ismidir. Fuar standı olarak tanımlanan araç, fuarda kullanılan vitrinlerden, tanıtım personelinin kürsü gibi kullandığı araçlara kadar birçok unsur olabilir.

Tanıtımın etkili olması ve hedef kitleyi altına alabilmesi için fuar standlarının belli niteliklere sahip olması gerekir. Bunlar pazarlama ilkeleri ile doğru orantılı olmalı ve ürünü ya da tanıtılmak istenen diğer unsurları en iyi şekilde tanıtabiliyor olmalıdır. Bunun için fuar standının yapısı, boyutları ve elbette tanıtım için yeterli donanımı içeriyor olması hayati öneme sahiptir. Fuar standları, bu alanın uzmanı firmalarca tasarlanır ve üretilir. Bu ürünlerin satışı ve kiralaması da yine bu firmalarca yapılır.

octanorm fuar standı

octanorm fuar standı

 

Octanorm Fuar Standı modüler tasarıma sahip ve hemen her boyut ve forma sokulabilen bir stand türüdür. Bu ürün; gelişmiş bir görseli son derece düşük maliyetlerle elde edebilmenizi sağlar ve görsel olarak birçok farklı forma girebilir. Giydirme yapılabilen ürün, doğrudan ürün veya hizmete özel olarak tasarlanır. Ahşap veya metal profesyonel standlarda olduğu gibi, yüksek maliyetleri bulunamayan ürünün uzun süreler kullanımı mümkün olmasa da, kolaylıkla yeniden üretilebilir olması sebebiyle yaygın biçimde kullanımı söz konusudur. Özel bir alan oluşturulmasını sağlayan ürünün içerisine her türlü tasarım yapılabilir ve raf benzeri yapılar entegre edilebilir. Modüler yapısı bütünüyle yeniden tasarımına imkan vermektedir.

 

ahşap fuar standı

ahşap fuar standı

 

Ahşap Fuar Standı özel tasarım fuar standlarının genel tür adıdır. Ürünlerin geliştirilmesinde ahşap işçiliği kullanılır. Bu noktada ürünlerin üretiminde masif ağaç kullanılabileceği gibi; MDF ve benzeri kompozit malzemeler de kullanılabilir. Bunun için tasarım özelliklerine uygun tasarımın yapılması ve doğru materyalin tercih edilmesi çok önemlidir. Bu materyal son derece ağır ve bu özelliği ile modüler olmayan bir üründür. Lojistik imkanlar bakımından terci noktasında dikkatli olunması gereklidir.

Ahşap stand, her ürün ve hizmet için tercih edilebilir. Materyalin kolay şekillenebiliyor olması bakımından bir çok farlı fuar alanında kullanımı söz konusudur. Tanıtım standı ve kongre standı gibi ürünler bu materyal kullanılarak üretilebilir. Elbette ürün standı türleri de ahşap kullanılarak üretilebilir.

 

Maxima fuar standı

Maxima fuar standı

 

Maxima Fuar Standı; profesyonel stand türleri içerisinde en gelişmiş örneklerden bir tanesidir. Özel tasarım ve pahalı standlar ile aynı görsele sahip olan ürün, tek sefer kullanılan ekonomik bir üründür. Fuar alanında ayrılmış bir alan oluşturabilir, deva tasarımlardan alan özelliklerine bağlı olarak küçük tasarımlara kadar farklı yapılar elde edebilirsiniz. Bu noktada ürün geliştirilirken, ürün veya hizmetin özellikleri dikkate alınarak tasarım yapılabilir. Ürün her forma girebildiği gibi görsel özellikler bakımından en gelişmiş şekilde donatılabilir. Fuar alanında dikkat çekmek isteyen katılımcıların, ziyaretçilere etkili biçimde ulaşabilmesini sağlayan ürün, son derece şık bir tasarımın elde edilmesini ve dolayısıyla fuar etkinliğinin yüksek faydaya dönüşmesini sağlar.

Kongre Fuar Standı: Kongre ve sempozyum gibi etkinliklerde, kürsü ve karşılama aracı olarak kullanılmak üzere geliştirilen tanıtım araçlarına genel olarak kongre standı denir. Kongre standı, tanıtım standı, örümcek stand veya ahşap stand ürün grupları içerisinde yer alabilir. Bu ürünlerin hangisinin kullanılabileceğinin kararırın verilmesi ise uzmanlık gerektiren bir etkinliktir. Bu noktada pazarlama ilkelere dikkate alınmalı, mümkün olan etkili tasarım elde edilmelidir. Kongrelerde veya fuarlarda kullanılan ürünler genel olarak farklı olmamakla birlikte, kongrelerde genellikle ürünlerin değil hizmetlerin ve diğer etkinliklerinin tanıtımının yapılıyor olması, ürünlerin özellikleri üzerinde belirleyici etkiyi ortaya koymaktadır. Bu bakımdan tasarım ve üretim özel kurallara tabi olmak durumundadır.

 

Fuar Standı Fiyatları Nasıl Belirlenir ?

Fuar standı fiyatları ürünün nitelik ve niceliğine bağlı olarak farklılaşır. Bu süreçte hangi materyalin kullanılacağı ve elbette materyal kalitesi doğrudan ürünün birim fiyatını etkiler. Kullanılacak ekipmanın yoğunluğu gibi etkenler de fiyatları etkiler. Örneğin; ahşabın kalınlığı, pleksinin kalınlığı gibi unsurlar stand fiyatlarını değiştiren etkenlerdir. Bu noktada kalite kavramının altı çizilmelidir.

Ürün geliştirilirken mutlaka en kaliteli materyal kullanılmalı ve en iyi tasarım yapılmalıdır. Etkili bir tasarım standın etkili olmasını sağlayacak yegane unsurdur. Bunun yanında tanıtıma imkan verecek özelliklerin de standa var olması son derece önemlidir. Bu noktada ürünün profesyonel firmalarca geliştirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Optimum fiyat ve maksimum kalite bu noktada tercihi yapacağınız zemin olmalıdır.

Fuar Standı Tasarımı Nedir ?

Fuar standları, ürün veya hizmete uygun tasarıma sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde yeterli etkiyi oluşturabilir. Bunun için yapılması gereken neyin tanıtımının yapılacağının doğru tespit edilmesidir. Ürün ya da hizmetin yeterince öne çıkarılması için raf ve masa üstü stand gibi uygulamaların en iyi şekilde tasarlanmaları gerekir. Bunun yanında fuarın yapıldığı ortamın özellikleri de önemlidir. Fuar standı, kurulacağı ortama uygun olmak durumundadır. Aksi halde verimlilik elde edebilmek mümkün değildir. Fuar standlarının tasarımında tanıtılmak istenen ürün ya da hizmetin özellikleri ile ilişkili kurumsal kimlik çalışmaları yapılır ve bu tasarımın en önemli bileşenidir. Işıklandırma, sunum unsurlarının geliştirilmesi ve gerekli ise elektronik donanım kurulması gibi unsurlar bu sürecin bileşenleridir.

Fuar Standı Kiralama Nedir ?

Sık fuara katılmayan firmalar ya da fuar standı nakliye ve kurulum gibi operasyonel faaliyetleri uzmanlara devretmek isteyenler, fuar standı kiralamayapabilir. Bu işlem, ürüne özel tasarımların gerçekleştirilebildiği veya hazır unsurların tercih edilebildiği opsiyonlara sahiptir. Ürünün özelliklerine bağlı olarak küçük eklentiler gerçekleştirilebileceği gibi; ürünlere uygun hazır tasarımlar da firmaya kiralama kapsamında tahsis edilebilir. Tabii Stand kiralama işlemlerinde firmanın, ürün ya da hizmetin kimliğinin en iyi şekilde yansıtılabilmesi için mutlaka marka özelliklerinin öne çıkarılması için görsel tasarım yapılır. Genellikle dijital baskı folyo uygulamaları ve giydirme uygulamaları ile stand farklı firmalarca kullanılır hale getirilir.

Profesyonel Fuar Standı Nedir ?

Fuar standları; bir ok alt klasmana sahiptir. Ürünlerin ve hizmetlerin sergilenmesinde ekonomik tür fuar standları tercih edebileceğiniz gibi; kapsamlı ürünleri de kullanabilirsiniz. Fuarda dikkat çekmenizi ve potansiyel alıcıların sizi tercih edebileceği fuar standları doğru birer tercih olacaktır. Ürün veya hizmetlerin etkili biçimde tanıtımının yapılabilmesi için kampsalı araçlara sahip olacak şekilde inşa edilen fuar standları, profesyonel fuar standı olarak tanımlanır. Bu standlar, farklı formlarda üretilir ve birer firma simülasyonu gibi fuar alanında dikkat çekici bir ortamın oluşmasını sağlar. Octanorm ve Maxima fuar standları bu ürünlerin en iyi örnekleridir.

Fuar alanında dikkat çekici bir görsel elde etmek ve potansiyel tüketiciyi doğrudan etki altına alabilmek için bu standlar en kapsamlı fuar sandı türleridir. Elbette bu standların maliyetleri diğer türlere göre daha yüksektir. Octanorm stand, genel olarak diğer türlerden daha ekonomiktir.

Fuar Standı Firması Olarak Sunduğumuz Hizmetler

Fuar standı üretimi profesyonel bir işlemdir. Firmaların kapasitesi elbette farklılık gösterebilir. Kimi firmalar yalnızca üretim yaparken, kimilerinin tasarım boyutunda faaliyetleri söz konusudur. Bunun yanında komple tüm süreçleri sunan firmalar da söz konusudur. Ürünün tanıtımı için doğru standın tasarlanması, üretiminin yapılması, ürünün nakliyesi ve montajı gibi tüm süreçleri sunan firmalar da bulunur.

Genel olarak bütünsel hizmet veren firmaların profesyonel fuar standı firmaları olduğunu söylemek doğru olur. Diğer firmalar genellikle aracılarla çalışır ve reklam ajansı gibi bir fonksiyonu sağlarlar. Sorunsuz ve kapsamlı hizmet alabilmek için en doğru tercih, bütün hizmetleri veren firmaları tercih etmektir. Bu sayede daha ekonomik sonuçların elde edilebilmesi de mümkündür. Hizmet verdiğimiz iller; İzmirKonyaAnkaraBursaİstanbul

WhatsApp Hemen stand fiyatı al