Hastanelerde eğitim kurumlarında ve genel olarak işyerlerinde danışma olarak kullanılan bölümlerde banko stantlar tercih edilmektedir. Bu stantlar içerisinde rahatlıkla en az 1 kişinin durabilmesi ve çalışabilmesi için özel olarak üretilmiştir. Banko standları kişilerin istekleri doğrultusunda farklı şekil ve boyutlarda üretilebilen ürünler olmaktadır. Kısacası bu önemli stantlar işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere uygun olarak tasarlanabilmektedir. Farklı amaçlar doğrultusunda üretilen standların her biri etkin bir şekilde işlevini yerine getirmekte ve yaptığınız işte size katkı sağlamaktadır. Ürünler ayrıca son derece kaliteli malzemeden üretilerek hem son derece şık görünmekte hem de oldukça uzun ömürlü olmaktadır. 

Banko Çeşitleri

Farklı sektörlerde kullanılmak üzere tasarlanan ve üretilen birçok banko çeşitleri bulunmaktadır. Şekil ve tasarım olarak, düz, yarım ay veya oval gibi şekillerde üretilebilen ürün için ayrıca farklı materyallerde kullanılabilmektedir. Tasarımı ve üretimi konusunda aslında çok fazla kısıtlama olduğu söylenemez. Yani sizler kullanacağınız alanlara uygun olarak istediğiniz gibi banko seçimleri yapabilirsiniz. 

Banko Fiyatları

Birçok farklı türü ve üretim biçimi bulunan bankolar ile ilgili olarak fiyat bilgisi vermek oldukça güçtür. Çünkü seçeceğiniz model veya üründe bulunmasını istediğiniz özelliğe bağlı olarak çok fazla ayrıntı bulunmaktadır. Banko fiyatları hakkında en sağlıklı bilgi ancak ürüne karar verildiğinde verilebilmektedir. Bunun yanında ürün için tercih ettiğiniz özel bir tasarım var veya ekletmek istediğiniz özel bir ayrıntı var is yine ücret konusu buna göre değerlendirilecektir.

Detaylı Bilgi
Bir işletmede ya da kurumsal şirketlerde müşteri ilişkisi çok önemlidir. Doğru müşteri ilişkisinin kurulduğu işletmelerde etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Doğru müşteri ilişkileri işletmenin ya da kurumun hedeflerine ulaşmasında kolaylıklar sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlamanın yolu müşterilerin talebini doğru algılamak ve doğru kararlar vermekten geçer. Müşterinin işletmeye girdiği anda onu karşılayan personelin tavrı ve duruşu çok önemlidir. Müşteri ile personel arasındaki bu önemli ilişki de bankolar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Doğru bankonun seçimi müşteriler ile doğru iletişimi sağlamakta ve sonuç olarak müşteriyi kazanmaya yönelik sonuçlanan süreçlere ulaştırmaktadır.

Bankolar, üzerine çeşitli eşyaların konulduğu, müşteri ile kurum ya da işletme personelinin iletişim kurabildiği büyük masalar şeklindeki mobilyalar olarak tanımlanabilmektedir. Müşteriyi karşıladığı anda işletmenin sahip olduğu banko önem arz etmektedir. Çünkü müşterinin işletme hakkındaki ilk izlenimini bankolar oluşturmaktadır.

Bankolar Ne İşe Yarıyor?

Bankolar, işletmenin görünen yüzü olmaktadır. Bir müşteri işletmeye geldiği anda kendisini banko arkasından bir görevli karşılamaktadır. Alelade bir bankonun işletmede yer alması kurumsal açıdan yani işletme nezdinde kötü bir imaj oluşturacaktır. Bu da mevcut müşterileri olumsuz anlamda etkileyebileceği gibi işletmenin iş hacmini de zamanla düşürecektir. Estetik ve modern bir bankoya sahip olan işletmeler, müşterileri işletmeye girdiği ilk anda hemen etkileyebilmekte, işletme hakkında olumlu izlenimler bırakabilmektedirler.

Doğru ve etkili bir banko masaya sahip olmak bu bakımdan çok önemlidir. Bankolar, müşteri ile işletme arasında köprü görevinde bulunmaktadır. Bankolar, müşterinin işletme hakkındaki düşüncelerini etkileyen önemli bir unsurdur. Bankonun işletmenin hizmet kalitesini en doğru şekilde yansıtan araçlardan biri olduğu söylenebilir.

Müşteri İlişkilerinde Bankonun Önemi

Bankolar, müşterilerin işletmeye geldiği ilk anda gördükleri masalar olduğu için ilk izlenim anlamında ciddi birer aracıdırlar. Müşterilerin rahat iletişimine olanak sağlayan bankolar, etkili bir müşteri ilişkisi elde etmek bakımından önemlidir. İşletmeye gelen kişinin kendini rahatlıkla ifade edebileceği işlevselliğe sahip olan bankolar ciddi bir fonksiyon sunmuş olmaktadır.  Bankolara gelen müşteriler, işletmeden talep ettiği istekleri rahatlıkla çalışan personele aktaramadığında işletmenin iş yapma kapasitesi bu durumdan zarar görebilmektedir. Müşterilere etkileyici bir karşılama sunmaya imkan sağlayan bankolar, işletmenin imajını yukarılara taşımaktadır. Sıradan karşılama masalarına sahip olan işletmeler her zaman bir adım geride olmaktadırlar. Modern ve etkileyici bankolarla hizmet sunan işletmeler pazarlama stratejilerinde doğru hamleler yapmaktadırlar.

Bankonun Boyutu Ne Olmalı ?

Her talebe göre istenilen boyutlarda bankolar üretilmektedir. Çok farklı şekil ve boyutlarda olan bankoların yapılan işe göre tasarlanması ve kullanılması işletme açısından önemlidir. İşletmede çalışan personelin işletmeye gelen müşteriden çok üst tarafta olmasını sağlayan bankolar işletme hakkında kötü bir izlenim bırakacaktır.

Müşterinin kendini değerli hissetmesine imkan tanıyan karşılama bankolarında müşteri, işletme personelinin aşağısında bir konumda konumlanmamalıdır. Bankonun boyutları müşteri ve işletme çalışanının birbirlerini rahatça görebilecekleri ve duyabilecekleri bir boyutta üretilmelidir. Ayrıca ne çok büyük bir yapıda ne de çok küçük bir boyutta olmalıdır. Bankonun boyutu, müşterinin işletmeyi algılamasına önemli oranda etki etmektedir. Çok büyük ve abartılı bankolara sahip işletmeler müşteriler üzerinde olumsuz izlenimler bırakmaktadır.

Bankonun Tasarımı

Bankonun birbirinden farklı tasarımları mevcuttur. Talebe göre istenilen her şekil ve ebatta banko üretimi yapılabilmektedir. Banko tasarımları çok çeşitli ve çok fazla sayıda olduğundan işletmeler açısından bazen tercih sorunları yaşanabilmektedir. Bankonun tasarımının işletmenin faaliyet konusu ile yakından ilgili olmasına özen gösterilmelidir.

Bankonun faaliyetine uygun bir banko tasarımı yapıldığında bu durum müşteri gözünde işletme adına olumlu bir imaj sergileyecektir. Mesela orman ürünleri ile ilgili bir faaliyet sürdüren işletmede ağaç ya da bitki şeklinde bir karşılama bankosunun olması, müşterinin işletme hakkındaki fikirlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu durum işletmenin iş alma hacmini artıracak ve işletmenin gelirlerine olumlu katkı sağlayacaktır. Gelirleri artan işletme de artan karları ile sektörde öne geçecektir.

Renk Seçimi 

Bankoların her renkte üretimi mümkündür. İstenilen renge göre banko üretimleri çok kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Banko üretiminde üretim materyalinin seçimi, renk belirlemede önem arz eder. Ayrıca, işletmenin faaliyetlerine yönelik banko renk seçimleri de çok önemlidir. İşletmenin faaliyetlerine ters düşecek banko renk tercihi, işletmenin gelirlerini ve müşteri kapasitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Canlı renklerin işletmeye farklı bir hava katmasına karşın, koyu ve karanlık renklere sahip bankoların kullanılması müşterileri pek memnun etmeyebilir. İşletme, banko kullanımında doğru renk seçimini yapmaya özen göstermelidir.

İşletmelerde Bankolar Nereye Yerleştirilmeli?

İşletmelerde bankoların nereye yerleştirildiği önemlidir. Doğru bir banko yeri seçilemezse müşteriler için olumsuz bir izlenim oluşacaktır. Bankolar, işletmeye gelen müşteriyi ilk anda görebilecek ve karşılayabilecek şekilde konumlandırılmalıdır. Müşteri işletmeye girdiği anda kendisini karşılayan banko ve banko arkasındaki personeli gördüğünde bir muhatap bulduğu düşüncesine ulaşacaktır. Bu da işletmenin imajını artıran bir durumdur. İşletmelerde bankolar arka planda kalırsa, bu etkin bir müşteri karşılamasına engel oluşturacaktır. İyi karşılanmayan bir müşteri de işletmeye iş yapma konusunda pek de sıcak bakmayacaktır.

Banko Çeşitleri Nelerdir ?

Birbirinden çeşitli bankolar üretilmektedir. Çeşitli banko tasarımları, işletmenin faaliyetine göre belirlenmekte, buna göre de banko seçimi yapılmaktadır. Farklı banko çeşitleri, müşteri üzerinde farklı izlenimler bırakmaktadır.

Ahşap L Banko

Ahşap  Bankolar hem tasarım bakımından hem de işlevsellik bakımından çok etkilidir. Büyük bir alana hâkim olarak etkili bir müşteri karşılamasına imkan tanımaktadır. Müşterileri etkilemek için işletmelerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca bankonun personele dönük kısmında da rahatlıkla dosya ya da belge muhafazası yapılabilmektedir. İşletmede çalışan personel tarafından bilgisayar kullanılacaksa L bankolar tercih edilebilir.

Ahşap Kırmızı Karşılama Bankosu

Ahşap kırmızı karşılama bankosu estetik bir görünüme sahiptir. Müşteriyi ilk anda etkilemektedir. Kırmızı renkte olması işletmeye gelen kişide bir eylemde bulunma isteği oluşturmaktadır. Görsel açıdan dikkat çekici bir karşılama bankosudur. İşletmenin faaliyet konusuna göre seçilebilir. Bu banko ile etkileyici karşılamalar yapmak mümkündür.

Altı Dolaplı Banko

Bu tür bankolar işlevsel özellikleri ağır basan bankolardır. Üst kısmında dosya ya da bilgisayar bulundurmak için idealdirler. Ayrıca görsel açıdan da yeterli bir estetiğe sahiptirler. Altı dolaplı olması, istenilen evrakın ya da dosyanın burada muhafaza edilmesini mümkün kılmaktadır. Arandığında kolaylıkla bulunması gereken dosyalar, altı dolaplı bankonun dolaplarında muhafaza edilebilmektedir.

Banka Bankosu

Bankalarda kullanılan bankolar belki de en çok karşılaştığımız banko çeşididir. Hemen herkesin bankalara yolunun düştüğü varsayımı ile en çok gördüğümüz banko masa tipidir. Estetik görünüşünden ziyade işlevsel yönü ağır basar. Bankaların yoğun iş hacimlerine göre dayanıklı bir yapıya sahip bankolardır. Camlı ya da camsız olan türleri bulunmaktadır.

Danışma Masası

Danışma masası işletmeye girildiği anda sizi karşılayan ilk mobilya olma özelliğine sahiptir. Nasıl ki müşteriyi karşılayan ilk kişi önemliyse, müşteriyi karşılayan ilk mobilya olan danışma masaları da önemlidir. Genellikle üzerinde bilgi araması yapmak amaçlı bilgisayar bulunur. Danışma masaları, işletmeye gelenlere bilgi paylaşımlarının yapıldığı alanlardır.

Giriş Bankosu

Giriş bankosu estetik bir görünüme sahip banko çeşitlerinden birisidir. Çok farklı tasarım şekilleri mevcuttur. İşletmenin faaliyet konusuna göre istenilen şekilde tasarlanıp üretilebilmektedir. Görselliği yüksek bankolardandır. Müşterinin işletmedeki ilk izlenimini oluşturması bakımından önemlidir.

61 sonuçtan 1-48 arası gösteriliyor